Astro-Online DS (Data Service)

Astro-Online DS is een web service die horoscoop duidingen levert. Deze web service kan zowel middels een HTTP GET als een HTTP POST worden aangeroepen en geeft XML of JSON terug (afhankelijk van de argumenten in de REQUEST).

Astro-Online DS is ontwikkeld met PHP en maakt gebruik van een MySQL database. Deze constructie is gekozen om aanbieders van horoscoopduidingen de mogelijkheid te geven op een eenvoudige manier zelf duidingen aan te bieden voor gebruikers van Astro-Online. Vrijwel alle Internet Service Providers leveren web hosting services met gebruik van PHP en MySQL. Daarbij komt dat zowel PHP als MySQL vrij gemakkelijk te leren zijn en er veel ontwikkelaars zijn die zich voor PHP en MySQL opdrachten aanbieden.

Een eigen Data Service (horoscoopduidingen) ontwikkelen

De eenvoudigste manier om een eigen Data Service te ontwikkelen is Astro-Online DS downloaden en aan te passen aan de eigen eisen en wensen. Let daarbij op de volgende zaken.

  • Hou de communicatie met Astro-Online RIA in tact 1)
  • Gebruik zo veel mogelijk de bestaande data structuur 2)

1) Indien de communicatie met Astro-Online RIA niet meer werkt kan de nieuw ontwikkelde Data Service niet worden gebruikt door andere gebruikers van Astro-Online RIA.

2) Indien de nieuwe data structuur afwijkt van de bestaande data structuur kan het moeilijker worden de horoscoopduidingen naar een volgende release te inporteren omdat bij nieuwe releases alleen rekening wordt gehouden met bekende data structuren.

Een eigen Data Service (horoscoopduidingen) aanbieden

Stel dat je je eigen Data Service beschikbaar hebt gesteld op de URL "http://ds.mijnserver.com/ds-path/" dan kunnen andere Astro-Online gebruikers jouw Data Service gebruiken door in hun aanroep van Astro-Online een extra parameter op te nemen. Stel een gebruiker van Astro-Online wil de hierboven genoemde Data Service (URL) gebruiken in de geboortehoroscoop. In dat geval dient deze gebruiker de aanroep van Astro-Online als volgt aan te passen (zie vet gedrukte tekst).

<script type="text/javascript">
var AO_MyDS="http://ds.mijnserver.com/ds-path/";
</script>
<script src="http://www.google.com/jsapi" type="text/javascript"></script>
<script
src="http://ria.astro-share.com/ao-widgets.php?AO_Container=AO_ContainerNatal&AO_Id=natal&AO_Language=nl&AO_ContainerWidth=600" type="text/javascript"></script>
<div id='AO_ContainerNatal' name='AO_ContainerNatal'skin-sam'></div>

Zoals je ziet is het heel eenvoudig om verschillende componenten van verschillende locaties te laden en te gebruiken. In het hierboven genoemde voorbeeld wordt Astro-Online RIA geladen van de Astro Share server en de YUI Library van de Google Libraries API Server. Astro-Online RIA zal communiceren met Astro-Online WS op de Astro Share server en Astro-Online DS op jouw server. Voor de gebruiker is dit allemaal transparent. Die merkt niet dat de verschillende componenten van verschillende locaties worden gehaald.