Astro-Online WS (Web Service)

Astro-Online WS is een web service die astrologische berekeningen en atlas functionaliteiten verzorgd. Deze web service kan zowel middels een HTTP GET als een HTTP POST worden aangeroepen en geeft XML of JSON terug (afhankelijk van de argumenten in de REQUEST). Astro-Online WS maakt gebruik van de Swiss Ephemeris van de Astrodienst en de ACS Atlas van Alabe. Voor het gebruik van beide producten kan een licentie nodig zijn. Omdat Astro Share beschikt over de nodige licenties kan Astro Share deze service aanbieden in de cloud en kunnen gebruikers hun eigen diensten baseren op de web service van Astro Share.

Cloud Computing

De gedachte van cloud computing wordt niet alleen voor Astro-Online WS ondersteund maar in principe voor alle individuele Astro-Online componenten. Vooral omdat Astro-Online WS een Java applicatie is waarvoor de installatie van een application server noodzakelijk is kan dit grote voordelen opleveren voor gebruikers die geen software kunnen of mogen installeren op hun server bij hun Internet Service Provider. Voor de overige Astro-Online componenten geldt deze restrictie niet. Alle overige Astro-Online componenten kunnen in principe op elke standaard web account bij een ISP draaien mits het in gebruik van PHP en MySQL is voorzien.

Systeemeisen voor een eigen installatie van Astro-Online RIA

Bij een source installatie is Apache Ant 1.6.5 of hoger nodig of een tool waarmee het project kan worden gecompileerd (bijvoorbeeld Eclipse). Voor de binary installatie is dit uiteraard niet nodig.

Installatie Astro-Online WS

Om Astro-Online WS te kunnen installeren is tenminste een licentie van de ACS Atlas nodig. Onder bepaalde voorwaarden kan ook een licentie van de Swiss Ephemeris nodig zijn. Belangstellenden die beschikken over de noodzakelijke licenties kunnen contact opnemen voor ondersteuning bij de installatie procedure. Zonder deze licenties heeft de installatie van Astro-Online WS geen zin omdat de astrologische berekeningen afhankelijk zijn van de waarden in de atlas database. Uieraard kan Astro-Online WS worden aangeroepen vanuit de cloud. Hiervoor kan Astro-Online RIA worden gebruikt.