Astro-Online Download

Astro-Online kan worden gedownload van de website van de open source community SourceForge. Naast de source code bevat het download pakket ook een uitgebreide hoeveelheid content in meerdere talen. Deze content mag onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt. De voorwaarden zijn beschreven in de licentie overeenkomst. De source code mag worden gewijzigd met in acht neming van de licentie overeenkomst.

Download Astro-Online van SourceForge
Astro-Online documentatie