Het bedrijf Astro Share

De naam Astro Share geeft, denken wij, de gedachte achter het bedrijf al aan. Het delen van resources staat bij ons centraal. Vanuit die gedachte ontstond ook Astro-Online, een product waarmee Astro Share al sinds 2001 actief is in de astrologie markt.

samen werken = samen verdienen

Astro Share werkt veelal op basis van revenu sharing. Dit betekent dat wij de investering en het risico niet alleen bij onze klanten leggen, maar hier ook wezenlijk in meedragen. Samen werken is samen verdienen.

state of the art ICT knowledge

De oprichters van Astro Share zijn ervaren ICT-ers. De complexe algoritmen die aan bijvoorbeeld de Astro-Online software ten grondslag liggen, zien zij als een ware uitdaging. Op het vlak van internet technologie beschikt Astro Share dan ook over hoog gekwalificeerde informatici.

multi disciplinair

Daarnaast begrijpt Astro Share dat de inhoud die geleverd wordt even belangrijk is als de techniek. Astro Share beschikt over een team met mensen die de inhoud vanuit verschillende perspectieven kunnen bekijken. En natuurlijk staan we ook open voor uw kijk op de zaak...