Widget aanpassen

Layout aanpassen

De layout van de Astro-Online widgets wordt voornamelijk gestuurd middels een stylesheet. Er wordt een default stylesheet geladen die gebruik maakt van een groot aantal klassen. De default stylesheet kan echter eenvoud worden overschreven middels een eigen stylesheet. Volg daarvoor de volgende twee stappen.

1. Creer een eigen stylesheet

De eenvoudigste manier om een eigen Astro-Online stylesheet te maken is eerst de default stylesheet te downloaden en die vervolgens aan te passen. De default stylesheet bevat alle klassen die een Astro-Online widget nodig heeft. Overigens gebruikt niet elke widget alle klassen. Gebruikers die bijvoorbeeld alleen de partnertest op hun website willen tonen, kunnen een groot deel van de stylesheet ongewijzigd overnemen. In de stylesheet staat welke klassen door welke widgets worden gebruikt.

Download default stylesheet

2. Roep eigen stylesheet aan

Om een eigen stylesheet aan te roepen dient bij een Astro-Online widget de URL van de stylesheet bekend te zijn. Die URL kan worden toegevoegd middels de JavaScript variabele AO_Css. Deze variabele dient van het type Array te zijn, wat betekent dat het mogelijk is meerdere stylesheets middels deze variabele te introduceren. Hieronder is een voorbeeld van een aanroep opgenomen.

<script type="text/javascript">
var AO_Css=["http://servernaam/path/stylesheet.css"];
</script>

<script src="http://www.google.com/jsapi" type="text/javascript"></script>
<script
src="http://ria.astro-share.com/ao-widgets.php?AO_Container=AO_ContainerNatal&AO_Id=natal&AO_Language=nl&AO_ContainerWidth=600" type="text/javascript"></script>
<div id='AO_ContainerNatal' name='AO_ContainerNatal'skin-sam'></div>

Meer aanpassingen gewenst?

Download Astro-Online RIA indien je behoefte hebt aan meer aanpassingen. Met Astro-Online RIA kun je widgets volledig naar eigen inzicht vorm geven.

Meer over Astro-Online RIA

Functionaliteit aanpassen

De functionaliteit van Astro-Online kan op verschillende manieren worden aangepast. Indien aanpassingen aan de user interface gewenst zijn lijkt het downloaden en aanpassen van Astro-Online RIA de beste oplossing. Het is echter ook mogelijk om alleen de inhoudelijke functionaliteit aan te passen. Dit wil zeggen dat Astro-Online gebruikers ervoor kunnen kiezen om Astro-Online vanuit de cloud te gebruiken met een afwijken Data Service (zie Astro-Online Architectuur). Op deze manier kunnen eigen teksten of teksten van derden worden gebruikt zonder de noodzaak om zelf alle Astro-Online componenten te installeren. NB Voor het gebruik van Data Services van derden is zelfs helemaal geen installatie nodig. Hieronder is een voorbeeld van een aanroep van een externe Data Service opgenomen.

<script type="text/javascript">
var AO_MyDS="http://servernaam/path/";
</script>

<script src="http://www.google.com/jsapi" type="text/javascript"></script>
<script
src="http://ria.astro-share.com/ao-widgets.php?AO_Container=AO_ContainerNatal&AO_Id=natal&AO_Language=nl&AO_ContainerWidth=600" type="text/javascript"></script>
<div id='AO_ContainerNatal' name='AO_ContainerNatal'skin-sam'></div>

De eenvoudigste manier om een eigen Data Service te ontwikkelen is een eigen versie van Astro-Online DS te downloaden en naar eigen inzicht aan te passen. In de documentatie van Astro-Online DS staat beschreven hoe dit werkt.

Documentatie Astro-Online DS (eigen horoscoopduidingen gebruiken)
Meer over Astro-Online RIA (aanpassen user interface)