Yahoo User Interface

Astro-Online RIA is verantwoordelijk voor de interactie met de gebruiker. Om de stabiliteit en functionaliteit van de user interface te vergroten maakt Astro-Online RIA gebruik van de Yahoo User Interface Library. De YUI Library is open source en bestaat uit een groot aantal utilities en controls die zijn geschreven in JavaScript en CSS om het bouwen van Rich Internet Applications maximaal te ondersteunen. Astro Share hoopt middels het gebruik van deze library zoveel mogelijk internet browsers te ondersteunen met haar widgets.

» Meer informatie over de Yahoo User Interface Library

Google Libraries API Server

De Yui Library wordt onder andere door Google beschikbaar gesteld middels de Google Libraries API Server. Het gebruik van de Google Libraries API Server kan tot een kortere laadtijd van web pagina's leiden omdat ook andere websites die API gebruiken en de YUI bestanden zich dus mogelijk al in de cache van de gebruiker bevinden. Daarnaast komt de bekende hoge beschikbaarheid van Google servers uiteraard ook de beschikbaarheid van Astro-Online ten goede.

» Meer informatie over Google Libraries API

Om wijzigingen in de user interface aan te brengen is minimaal kennis van JavaScript, CSS en HTML noodzakelijk. Omdat de YUI Library diepgaand in Astro-Online RIA is geļntegreerd is het aan te raden kennis te nemen van de YUI Library alvorens Astro-Online RIA aan te passen. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn ook kennis te nemen van de werking van de Google Libraries API (indien er bijvoorbeeld YUI componenten worden toegevoegd of verwijderd).